Categories

Share Product

Shopping Cart

0 items

We Accept

Manufacturer Info

Languages

Dutch French German English
31296 ... SNCB … Stoomloc .. 98 040, … tp III … CC/CA -SOUND
539.00 €
stock: -4
Write Review

31296 ... SNCB … Stoomloc .. 98 040, … tp III … CC/CA -SOUNDESU - [ES 31296]

This product will be in stock on Tuesday 28 December, 2021.
ESU  31296


Type 98 - Stoomlocomotief met nummer 98.040 (Ex KPEV T9.4).

Model op basis van Duitse loc BR94.5 of KPEV T16.1) met aanpassingen voor de NMBS uitvoering.

Groene schildering met gele opschriften. Locnummer op de cabine in een rond ovaal met zwarte achtergrond en met gele rand.

Zwart chassis en zwarte wielen. Zwarte rookkast en zwart dak van het machinistenhuis.

Stangestelsel is met rood ingelegd.

Rode bufferbalken en rode rand van de voetplaat.

Aangepast dak, aangepaste leidingen op de ketel, en 1 stoomdom. 

Vooraan 1 lantaarn op de voetplaat en 1 lantaarn tegen de keteldeur (Duits model).

Standplaats Luik.

Uitgerust met rookgenerator en pulserende stoom, synchroon met de slag van de cylinder.

Standaard voorzien van LokSound, met RailComPlus en mfx functionaliteit.

Koppelingen voor- en achteraan kunnen digitaal bediend worden.

Voorzien van een PowerPack om korte stroomonderbrekingen op te vangen.

Aandrijving met klokankermotor (micromotror) met cardanoverbrenging.

Model geschikt voor twee- en drierail (ACC en DCC).Stoommachine, 98 040, NMBS, Tijdperk III, zwart-groen, Sound+Smoke, DC/AC De T16.1 is de eerste ESU-stoomlocomotief.

Het fijn gedetailleerde model is voornamelijk gemaakt van metaal en heeft tal van afzonderlijk aangebrachte detailonderdelen.
Vanzelfsprekend detailleren we alle fijnere verschillen volgens het prototype.
De fijn bewerkte wielen met hun dunne spaken zijn een blikvanger op zich. Het model stelt een locomotief voor met versleten velgen; daardoor konden we een prototypische afstand tussen de assen realiseren.
Zo is er voldoende ruimte voor de wielflenzen, waardoor een veilig rijden zowel met twee rails als met drie railsystemen wordt gegarandeerd.
Om eventuele dimensionale compromissen van het chassis te minimaliseren, garanderen we uitstekende prestaties en rijkwaliteiten op radii van 420 mm en groter.
Omdat deze locomotieven zowel in het lokale goederenvervoer als bij het rangeren werden ingezet, zijn de modellen aan beide uiteinden voorzien van een digitale koppeling in de NEM-schacht.
Bij het model worden passende lus- en haakkoppelingen met niet-magnetische lus meegeleverd.
Natuurlijk wordt de gesynchroniseerde rookemissie uit de uitlaat ofwel geregeld door de assensor of door interne elektronica van de LokSound-decoder.
Uiteraard hebben we goed naar het prototype geluisterd om het geluid zo nauwkeurig mogelijk na te bootsen.
Zo kunt u de Riggenbach-tegendrukrem op een helling akoestisch simuleren door deze met een functieknop te activeren.
De geluiden van de verschillende lucht- en voedingspompen varieerden. In de rangeermodus worden de lantaarns rechtsonder ingeschakeld, net zoals dat gebruikelijk was bij het prototype.
De derde koplamp kan afzonderlijk worden geschakeld om het sein Zg7 weer te geven dat een speciale trein in tegengestelde richting aangeeft.
Voor het eerst worden de lantaarns als losse onderdelen (waar prototypisch) in massaproductie gemonteerd.
Telkens wanneer de brandweerman kolen schept (akoestisch natuurlijk), laat de vuurkist een zachte gloed zien.


Machine à vapeur, 98 040, SNCB, Era III, noir-vert, Sound+Smoke, DC/AC La T16.1 est la première locomotive à vapeur ESU.
Le modèle finement détaillé est principalement composé de métal et comporte de nombreuses pièces de détail appliquées séparément.
Il va sans dire que nous détaillons toutes les différences les plus fines selon le prototype.
Les roues finement ouvragées avec leurs rayons minces attirent le regard en elles-mêmes.
Le modèle représente une locomotive avec des jantes usées ; nous avons donc pu réaliser un espacement prototype entre les essieux.
Ainsi, il y a suffisamment d'espace pour les boudins de roue, ce qui garantit un fonctionnement sûr à la fois avec des systèmes à deux rails ou à trois rails.
Afin de minimiser les compromis dimensionnels du châssis, nous garantissons de superbes performances et qualités de fonctionnement sur des rayons de 420 mm et plus.
Étant donné que ces locomotives étaient utilisées dans le service de fret local ainsi que pour la manœuvre, les modèles sont équipés d'un coupleur numérique dans l'arbre NEM aux deux extrémités.
Des coupleurs à boucle et à crochet appropriés avec boucle non magnétique sont fournis avec le modèle.
Bien entendu, l'émission de fumée synchronisée de l'échappement est soit contrôlée par le capteur d'essieu, soit par l'électronique interne du décodeur LokSound.
Naturellement, nous avons écouté attentivement le prototype afin de reproduire le son le plus fidèlement possible.
Ainsi, vous pouvez simuler acoustiquement le frein à contre-pression Riggenbach en descente en l'activant avec un bouton de fonction.
Les bruits des différentes pompes à air et d'alimentation variaient. En mode shunt, les lanternes en bas à droite seront allumées, comme c'était la pratique courante avec le prototype.
Le troisième projecteur peut être commuté séparément afin de permettre l'affichage du signal Zg7 indiquant un train spécial circulant en sens inverse.
Pour la première fois, les lanternes sont montées en tant que pièces séparées (lorsqu'elles sont prototypiques) dans la production de masse.
Chaque fois que le pompier pellette du charbon (acoustiquement, bien sûr), le foyer affiche une douce lueur.